Champsocephalus gunnari  Lönnberg, 1905

Mackerel icefish
Add your observation in Fish Watcher
Native range
Reviewed map
Champsocephalus gunnari   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Champsocephalus gunnari (Mackerel icefish)
Champsocephalus gunnari
Picture by Reyes, P.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Channichthyidae (Crocodile icefishes)
Etymology: Champsocephalus: Greek, champso = crocodile, voracious predator + Greek, kephale = head (Ref. 45335).   More on author: Lönnberg.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Mức độ sâu 0 - 700 m (Ref. 11892), usually 30 - 250 m (Ref. 11892).   Polar; 48°S - 66°S, 65°W - 77°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southern Ocean: Islands of the Scotia Sea, including the northern part of Antarctic Peninsula; Kerguelen, Heard and Bouvet islands.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 21 - 32 cm
Max length : 66.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5200); common length : 35.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2805); Khối lượng cực đại được công bố: 2.0 kg (Ref. 4883)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 59 - 62

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Feed mainly on krill and mysids. Spawn in autumn and winter (Ref. 50743). Synchronous spawner (Ref. 50743). Larval pelagic phase is long (Ref. 71843). Utilized as a food fish (Ref. 4931).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Hureau, J.-C., 1985. Channichthyidae. p. 261-277. In W. Fischer and J.C. Hureau (eds.) FAO species identification sheets for fishery purposes. Southern Ocean (Fishing areas 48, 58 and 88). Rome. Vol. 2. (Ref. 2805)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FIRMS (Stock assessments) | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | SeaLifeBase | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): -1.1 - 2.9, mean 1.5 (based on 50 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00145 (0.00115 - 0.00182), b=3.42 (3.35 - 3.49), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.2 se; Based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.13-0.39; tmax=13; tm=4; Fec=3,094).
Prior r = 0.34, 2 SD range = 0.12 - 1.00, log(r) = -1.08, SD log(r) = 0.54, Based on: 5 K, 4 tgen, 27 Fec records
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (35 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.