Trachystoma petardi  (Castelnau, 1875)

Pinkeye mullet
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Trachystoma petardi (Pinkeye mullet)
Trachystoma petardi
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Mugiliformes (Mullets) > Mugilidae (Mullets)

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ; Di cư sông biển (để đẻ trứng) (Ref. 51243).   Subtropical; 9°C - 27°C (Ref. 2906); 26°S - 33°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Oceania: Georges River northwards to the Burnett River in Australia.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 36 - 40 cm
Max length : 81.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2906); common length : 35.0 cm NG con đực/không giới tính; (Ref. 2906); Khối lượng cực đại được công bố: 7.5 kg (Ref. 2906); Tuổi cực đại được báo cáo: 14 các năm (Ref. 44894)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Often occur in small groups in deep pools where stream flow is slow. Inhabit deep, gently flowing sections of rivers. Also occur in estuaries and coastal seas during spawning runs. Tolerant of temperatures between 9° and 27°C. Form small shoals (Ref. 44894). Mainly herbivorous. Feed on filamentous green algae, microscopic plants and animals as well as detritus. Also consume benthic invertebrates. Oviparous, eggs are pelagic and non-adhesive (Ref. 205). Spawn in estuaries or at sea following a downstream migration in summer. Peak spawning activity is in February. Sexual maturity is reached after 4 years at a length of about 30 centimeters. Maximum life span is approximately 14 years (Ref. 44894).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Harrison, Ian | Người cộng tác

Merrick, J.R. and G.E. Schmida, 1984. Australian freshwater fishes: biology and management. Griffin Press Ltd., South Australia. 409 p. (Ref. 2906)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01148 (0.00543 - 0.02429), b=2.97 (2.80 - 3.14), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.3   ±0.20 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (tm=4; Fec=1.1 million).
Prior r = 0.44, 2 SD range = 0.24 - 0.82, log(r) = -0.82, SD log(r) = 0.31, Based on: 2 tgen, 1 tmax, 2 Fec records
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (55 of 100) .