You can sponsor this page

Podothecus accipenserinus  (Tilesius, 1813)

Sturgeon poacher
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Podothecus accipenserinus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Podothecus accipenserinus (Sturgeon poacher)
Podothecus accipenserinus
Picture by Gotshall, D.W.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Agonidae (Poachers) > Agoninae
Etymology: Podothecus: Greek, pous podos = foot + Greek, theke = box (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 2 - 710 m (Ref. 50610).   Temperate, preferred ?; - 41°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North Pacific: western Bering Sea south of Cape Navarin to Commander Islands, and Pacific Ocean to Sea of Okhotsk off southwestern Kamchatka and northern Kuril Islands; eastern Bering Sea and Aleutian Islands from Attu Island to northern California at Point Reyes.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 30.5 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 43939)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 8 - 10; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7-9; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 6 - 9; Động vật có xương sống: 39 - 42. Dorsal fins well forward and moderately separated; pectorals expanded, bottom 4 rays emarginate; pelvic fins reduced, in males length about equal to snout, in females half as long (Ref. 6885). Light grayish brown on dorsal surface, light yellow to orange on ventral surface; orange spot under each eye; dark saddle-like markings across back and sides; bright yellow on cirri; dusky on fins, dark blotch on posterior tip of anal fin in older individuals (Ref. 6885).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Common on soft bottoms (Ref. 2850). Feeds on worms, crustaceans, and small fishes (Ref. 4925).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Mecklenburg, C.W., T.A. Mecklenburg and L.K. Thorsteinson, 2002. Fishes of Alaska. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland. xxxvii +1037 p. (Ref. 43939)

IUCN Red List Status (Ref. 109396)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | Faunafri | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GOBASE | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Scirus | SeaLifeBase | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5312   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.4   ±0.1 se; Based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (40 of 100) .