You can sponsor this page

Trachipterus arcticus  (Brünnich, 1788)

Dealfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Trachipterus arcticus  AquaMaps  Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Trachipterus arcticus (Dealfish)
Trachipterus arcticus
Picture by Backer, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Lampriformes (Velifers, tube-eyes and ribbonfishes) > Trachipteridae (Ribbonfishes)
Etymology: Trachipterus: Greek, trachys, -eia, -ys = rough + Greek, pteron = wing, fin (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu 300 - 600 m (Ref. 35388).   Deep-water; 72°N - 25°N, 62°W - 25°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northeast Atlantic: Norway and Iceland to Madeira Islands; one report from Spain in the Mediterranean. Western Atlantic: New York to southern Florida in USA. Populations in western Atlantic are probably a separate species (Ref. 7251).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 200 - ? cm
Max length : 300 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 35388)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Probably solitary although occasional aggregations have been reported, either for feeding or breeding purposes. Feeds on small fishes and squids (Ref. 6392). Sexually mature at a length of 200cm and an age of 14 years (Ref. 35388). Eggs, larvae, and young are pelagic (Ref. 6392).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Palmer, G., 1986. Trachipteridae. p. 729-732. In P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of the north-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 6392)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Các nghề cá: Sản xuất; publication : search) | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 2.7 - 10.4, mean 5.2 (based on 145 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5166   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.5   ±0.62 se; Based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (tm=14; Fec = 500,000).
Prior r = 0.17, 2 SD range = 0.04 - 0.73, log(r) = -1.77, SD log(r) = 0.73, Based on: 1 K, 1 tgen, 1 Fec records
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (85 of 100) .