You can sponsor this page

Silurus glanis  Linnaeus, 1758

Wels catfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Silurus glanis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Sounds | Stamps, Coins | Google image
Image of Silurus glanis (Wels catfish)
Silurus glanis
Picture by Hartl, A.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Siluriformes (Catfish) > Siluridae (Sheatfishes)
Etymology: Silurus: Greek, silouros = a cat fish + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).   More on author: Linnaeus.

ภาวะแวดล้อม / สภาพภูมิอากาศ / พิสัย นิเวศวิทยา

; น้ำจืด; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; ไม่มีการอพยพย้ายถิ่น; ระดับความลึก 0 - 30 m (Ref. 9988).   Temperate; 4°C - 20°C (Ref. 2059); 62°N - 36°N, 0°E - 80°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Europe and Asia. North, Baltic, Black, Caspian and Aral Sea basins, as far north as southern Sweden and Finland; Aegean Sea basin in Maritza and from Struma to Sperchios drainages; Turkey. Absent from the rest of Mediterranean basin. Now widely introduced and translocated throught Europe and Lake Balkhash basin in Kazakhstan. Several countries report adverse ecological impact after introduction. In Appendix III of the Bern Convention (protected fauna).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 87.5, range 86 - 108 cm
Max length : 500 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 59043); common length : 300 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9988); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 306.0 kg (Ref. 9988); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 80 ปี (Ref. 59043)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 1; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 4-5; เงี่ยงครีบก้น 1; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 83 - 95. Distinguished from all other freshwater fishes in Europe by the following unique characters: two pairs of mental barbels; and anal fin with 83-91½ rays. Differs further from the following combination of features: body naked; large, depressed head; dorsal fin with 2-4½ rays; caudal fin rounded or truncate; no adipose fin; and anal rays almost touching caudal (Ref. 59043). Caudal fin with 17 rays (Ref. 2196).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits large and medium size lowland rivers, backwaters and well vegetated lakes (Ref. 59043). Occurs mainly in large lakes and rivers, though occasionally enters brackish water in the Baltic and Black Seas (Ref. 9988). Found in deep waters of dams constructed on the lower reaches of rivers (Ref. 9696). A nocturnal predator, foraging near bottom and in water column. Larvae and juveniles are benthic, feeding on a wide variety of invertebrates and fish. Adults prey on fish and other aquatic vertebrates. Attains first sexual maturity at 2-3 years of age (Ref. 59043). Spawns in the salt water of the Aral Sea (at Kulandy) (Ref. 1441). Marketed fresh, canned and frozen; can be pan-fried and baked (Ref. 9988). Locally threatened due to river regulation destroying shallow spawning sites (Ref. 59043).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Males defend small territories in the spawning sites and construct nests made of plant materials. They dig shallow depressions or clean spawning substrate such as willow (Salix) and roots. Males guard the nests until larvae emerge. Spawns in pairs. Eggs hatch in 2-3 days. Larvae live in the nest until yolk sac is absorbed for 2-4 (Ref. 59043). Eggs are surrounded by a mucous and adherent wrapping. Incubation lasts about 50 hours at 24°C. Egg size 3 mm, larval length at hatching 8.5 mm (Ref. 26211).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. (Ref. 59043)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Potential pest
Human uses

การประมง: การค้า; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; การประมง: การผลิต; publication : search) | FisheriesWiki | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5001   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00813 (0.00543 - 0.01216), b=2.93 (2.81 - 3.05), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.4   ±0.2 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (tm=3-4; tmax=30).
Prior r = 0.29, 2 SD range = 0.1 - 0.87, log(r) = -1.24, SD log(r) = 0.55, Based on: 2 K, 10 tgen, 2 tmax, 5 Fec records
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (84 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.