You can sponsor this page

Xiphias gladius  Linnaeus, 1758

Swordfish
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Xiphias gladius (Swordfish)
Xiphias gladius
Picture by CAFS

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Xiphiidae (Swordfish)
Etymology: Xiphias: Greek, xiphos = sword (Ref. 45335).   More on author: Linnaeus.

ภาวะแวดล้อม / สภาพภูมิอากาศ / พิสัย นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 2878 m (Ref. 116993), usually 0 - 550 m (Ref. 54934).   Temperate; 5°C - 27°C (Ref. 43); 69°N - 50°S, 180°W - 180°E (Ref. 54934)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Atlantic, Indian and Pacific: tropical and temperate and sometimes cold waters, including the Mediterranean Sea, the Sea of Marmara, the Black Sea, and the Sea of Azov. Highly migratory species, Annex I of the 1982 Convention on the Law of the Sea (Ref. 26139). Mt DNA restriction analysis reveal that genetic differentiation occurs between populations inhabiting the Mediterranean Sea and the tropical Atlantic ocean, indicating little genetic exchange occurring between the two (Ref. 12784).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 221.0, range 156 - 250 cm
Max length : 455 cm FL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 40637); common length : 300 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9354); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 650.0 kg (Ref. 4689)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 38-56; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 16 - 18. Blackish-brown fading to light-brown below; 1st dorsal fin with blackish-brown membrane, other fins brown or blackish-brown (Ref. 43). A long, flat, sword-like bill and no pelvic fins (Ref. 26938).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Oceanic but sometimes found in coastal waters (Ref. 9354). Generally above the thermocline (Ref. 9354), preferring temperatures of 18°C to 22°C (Ref. 9987). Larvae are frequently encountered at temperatures above 24 °C (Ref. 9702). Migrate toward temperate or cold waters in the summer and back to warm waters in the fall. Adults are opportunistic feeders, known to forage for their food from the surface to the bottom over a wide depth range (Ref. 9702). Feed mainly on fishes (Atlantic mackerel, barracudinas, silver hake, redfish, herring and lanternfishes (Ref. 5951)) but also on crustaceans and squids (Ref. 9354). They use their sword to kill their prey (Ref. 9354). Large individuals may accumulate large percentages of mercury in its flesh (Ref. 9354). Are batch spawners (Ref. 51846). Spawning takes place in Atlantic during spring in southern Sargasso Sea. Migrate to cooler waters to feed (Ref. 4689). Females grow fastest. Determination of age is difficult since the otoliths are very small and scales are missing in adults. Year rings have been successfully counted on cross sections of the fin rays (Ref. 35388). Pelagic eggs measure 1.6-1.8mm and the newly hatched larvae is 4 mm long. Sword is well developed at a length of 10mm and young live pelagically in the upper water layers where they quickly develop into very voracious predators (Ref. 35388). Mt DNA restriction analysis reveal that genetic differentiation occurs between populations inhabiting the Mediterranean Sea and the tropical Atlantic ocean, indicating little genetic exchange occurring between the two (Ref. 12784). Good food fish, marketed fresh or frozen, and can be made into sashimi, teriyaki or fillets (Ref. 9354).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

In the Atlantic Ocean, spawning occurs in the upper water layer at depths between 0 and 75 m, at temperatures around 23°C, and salinity of 33.8 to 37.4 ppt. The distribution of larval broadbill swordfish in the Pacific Ocean indicates that spawning occurs mainly in waters with a temperature of 24°C or more. Spawning appears to occur in all seasons in equatorial waters, but is restricted to spring and summer at higher latitudes (Ref. 30448). Fertilisation in broadbill swordfish is external and pairing of solitary males and females is thought to occur when spawning (Ref. 9742). Broadbill swordfish are reported to spawn in the upper layers of the water column, from the surface to a depth of 75 m (Ref. 43). Estimates of egg numbers vary considerably, from 1 million to 16 million in 168,000 g female (Ref. 9742) and 29 million in a 272,000 g female (Ref. 30372).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Nakamura, I., 1985. FAO species catalogue. Vol. 5. Billfishes of the world. An annotated and illustrated catalogue of marlins, sailfishes, spearfishes and swordfishes known to date. FAO Fish. Synop. 125(5):65p. Rome: FAO. (Ref. 43)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans
Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 10.9 - 27.6, mean 22.7 (based on 5276 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00380 (0.00161 - 0.00900), b=3.15 (2.94 - 3.36), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.5   ±0.2 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (rm=0.076; K=0.23; tm=5-6; tmax=9).
Prior r = 0.43, 2 SD range = 0.24 - 0.77, log(r) = -0.84, SD log(r) = 0.3, Based on: 12 K, 2 tgen, 3 tmax, 4 Fec records
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (72 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Very high.