Coptodon zillii  (Gervais, 1848)

Redbelly tilapia
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Coptodon zillii (Redbelly tilapia)
Coptodon zillii
Picture by Azeroual, A.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Cichlidae (Cichlids) > Pseudocrenilabrinae

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; pH range: 6.0 - 9.0; dH range: 5 - 20; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 1 - 7 m (Ref. 4967).   Tropical; 11°C - 36°C (Ref. 3); 35°N - 9°S, 17°W - 36°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa and Eurasia: South Morocco, Sahara, Niger-Benue system, rivers Senegal, Sassandra, Bandama, Boubo, Mé, Comoé, Bia, Ogun and Oshun, Volta system, Chad-Shari system (Ref. 5163), middle Congo River basin in the Ubangi, Uele (Ref. 55074), Itimbiri, Aruwimi (Ref. 55074, 106290), Lindi-Tshopo (Ref. 106290) and Wagenia Falls (Ref. 106245) in Democratic Republic of the Congo, Lakes Albert (Ref. 55074) and Turkana, Nile system and Jordan system (Ref. 5163). Several countries report adverse ecological impact after introduction.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 7.0, range 20 - ? cm
Max length : 40.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 34290); common length : 30.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 34290); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 300.00 g (Ref. 3799); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 7 ปี (Ref. 164)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 13 - 16; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10-14; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8 - 10. Diagnosis: upper profile of head not convex; lower pharyngeal bone about as long as broad, and with anterior lamella shorter than toothed area; median pharyngeal teeth not broadened; dorsal fin with 14-16 spines and 10-14 soft rays (mean 15, 12); 8-11 lower gillrakers; dark longitudinal band appears on flanks when agitated; no bifurcated dark vertical bars on flanks; dorsal and caudal fins not or feebly blotched (Ref. 53405). Body brownish-olivaceous with an iridescent blue sheen; lips bright green (Ref. 34290, 53405). Chest pinkish (Ref. 34290). Dorsal, caudal and anal fins brownish-olivaceous with yellow spots, dorsal and anal fins outlined by narrow orange band; "tilapian" spot large, extending from last spine to 4th soft ray and always bordered by yellow band (Ref. 34290, 53405). Specimens 2-14 cm SL with completely yellowish or greyish caudal fin without dots, but tend to develop a greyish caudal fin with dots of increasing size during development; above 14 cm SL, this species has greyish caudal fins with dots on entire caudal fin (Ref. 57660).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Highly adaptable and tolerates varying water qualities; can be found across a wide range of temperatures and salinities, even surviving marine conditions (Ref. 52307). Occasionally form schools; mainly diurnal. Prefer shallow, vegetated areas (Ref. 4967). Fry are common in marginal vegetation and juveniles are found in the seasonal floodplain. Herbivorous (Ref. 52307), feed on water plants and epiphyton, and some invertebrates. Substrate spawner (Ref. 28714, 52307). Parental care is very thorough and undertaken by both parties; large specimens may deposit 1000 eggs per spawn, preferably on hard surfaces; hatching occurs about 96 hours post spawning, and juveniles swim freely about 4-6 days later (Ref. 52307). Larvae develop in close association with substrate. Extended temperature range 6.5 - 42.5 °C, natural temperature range 10.5 - 36°C (Ref. 3).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Spawns in lake bottoms with pebbles or sand and abundant vegetation (Ref. 3). Lays adhesive eggs on the substratum which are guarded by both parents (Ref. 6298). Reported to deposit and guard eggs in shallow nest (Ref. 12069). Produces up to 1000 eggs (Ref. 1672).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Kullander, Sven O. | ผู้ร่วมมือ

Dunz, A.R. and U.K. Schliewen, 2013. Molecular phylogeny and revised classification of the haplotilapiine cichlid fishes formerly referred to as "Tilapia". Mol. Phylogenet. Evol. 68(1):64-80. (Ref. 93285)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Potential pest
Human uses

การประมง: การค้า; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า
FAO(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; ; publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01660 (0.01393 - 0.01977), b=2.98 (2.93 - 3.03), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.5   ±0.1 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (K=0.2-0.5; tm=2-3; tmax=7; Fec = 715 - 1,147).
Prior r = 0.68, 2 SD range = 0.26 - 1.77, log(r) = -0.39, SD log(r) = 0.48, Based on: 7 K, 3 tgen, 1 tmax, 2 Fec records
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (27 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.