You can sponsor this page

Squalus acanthias  Linnaeus, 1758

Picked dogfish
Upload your photos and videos
Pictures | Sounds | Stamps, Coins | Google image
Image of Squalus acanthias (Picked dogfish)
Squalus acanthias
Picture by Murch, A.

Classification / Names ຊື່ສາມັນ | ຄຳສັບຄ້າຍຄືກັນ | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

ກຸ່ມປາກະດູກອ່ອນ (ເຊັ່ນ: ປາສະຫລາມ, ປາຜາໄລ) (sharks and rays) > Squaliformes (Bramble, sleeper and dogfish sharks) > Squalidae (Dogfish sharks)
Etymology: Squalus: Genus name from Latin 'squalus' meaning shark (Ref. 6885, 27436);  acanthias: Genus name from the Latin 'squalus' meaning shark; species name from the Greek 'akanthias' referring to the spines (Ref. 6885, 27436).   More on author: Linnaeus.

Issue
Squalus suckleyi (Girard, 1855) has been resurected by Ebert et al. (2010: Ref. 85328) in the North Pacific where it replaces Squalus acanthias Linnaeus, 1758.

ສະພາບແວດລ້ອມ / ສະພາບອາກາດ / ລະຍະ ນິເວດວິທະຍາ

; ສັດທະເລ; ນ້ຳກ່ອຍ ກ່ຽວກັບ (ຢູ່)ເທິງຊັ້ນພື້ນດິນໃນທະເລເປີດ; ປາທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍໃນສະເພາະມາະຫາສະມຸດ (Ref. 51243); ລະດັບຄວາມເລິກ 0 - 1460 m (Ref. 26346), usually 50 - 300 m (Ref. 43939).   Temperate; 7°C - 15°C (Ref. 247), preferred 16°C (Ref. 107945); 81°N - 57°S, 82°W - 171°W (Ref. 247)

ການແຜ່ກະຈາຍ ປະເທດ | ເຂດ FAO | ລະບົບນິເວດ | ການປະກົດຕົວ | Point map | ການແນະນຳ | Faunafri

Western Atlantic: Greenland to Argentina; Eastern Atlantic: Iceland and and the Barents Sea to Western Sahara and the Canary Islands; Angola to South Africa. Indo-Pacific; the Mediterranean and Black Seas (Ref. 247) Reports from off New Guinea are doubtful (Ref. 6871). All records from North Pacific refer to Squalus suckleyi (Girard, 1855) (Ref. 85328). Appendix II (northern hemisphere populations) of the Bonn Convention (2009).

Length at first maturity / ຂະໜາດ / ນ້ຳໜັກ / Age

Maturity: Lm 81.4, range 69 - 100 cm
Max length : 160 cm TL ຕົວຜູ້/ບໍ່ມີເພດ; (Ref. 247); common length : 100.0 cm TL ຕົວຜູ້/ບໍ່ມີເພດ; (Ref. ); ນ້ຳໜັກສູງສຸດທີ່ເຄຍຈັດພີມມາ: 9.1 kg (Ref. 11389); ອາຍຸສູງສຸດທີ່ເຄຍລາຍງານມາ: 75 ປີ (Ref. 39247)

Short description ສະລີລະວິທະຍາ | ການວັດແທກຮູບຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກຂອງດິນ,ສັດ,ປາ…

ຄີ (ໜາມ)ແຂງຢູ່ຫຼັງປາ (ທັງໝົດ): 2; ຄີຫຼັງຂອງປາ (ຄີອ່ອນ) (ທັງໝົດ): 0; ຄີ(ໜາມ) ແຂງຢູ່ຄີກົ້ນປາ ກຸ່ມປາກະດູກແຂງ ຄວາມຖີ່ຂອງກຸ່ມຖ່າຍທອດພັນ ປາທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທະເລໄປຫານ້ຳຈືດ ແລະນ້ຳຈືດຫາທະເລ ປາທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທະເລແລະໄປໄຂ່ຢູ່ນ້ຳຈືດ ຄີກົ້ນຂອງປາ ສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫັຼງ ການຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນຈາກພໍ່ແມ່ຫາລູກ 0; ຄີກົ້ນຂອງປາ: 0; ສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ: 101 - 109. This moderately sized species is distinguished by the following set of characters: very slender body, abdomen width 7.2-9.2% TL; narrow head, width at mouth 7.9-10.2% TL; mouth width 1.7-2.2 times its horizontal prenarial length; moderately long snout, preoral length 2.2-2.5 times horizontal prenarial length, 8.5-9.8% TL; single-lobed anterior nasal flap; small dorsal fins, raked, first dorsal-fin height 1.1-1.3 times its inner margin length, second dorsal-fin height 0.7-0.9 times its inner margin length; origin of first dorsal-fin located just posterior to pectoral-fin free rear tips; exposed bases of dorsal-fin spines relatively narrow, 0.4-0.7% TL; short spine of first dorsal fin, exposed length 1.7-2.7% TL; pectoral-fin anterior margin 1.9-3.1 times its inner margin length; preventral caudal margin 1.9-2.6 times inner margin of pelvic fin; pale caudal fin with poorly demarcated, whitish margin, blackish caudal blotch at the apex of upper lobe, anterior margins of both lobes whitish in juveniles; dark caudal bar absent; dorsal and lateral surfaces of body bluish grey with an irregular array of moderately-large white spots; whitish ventrally; flank denticles tricuspid; monospondylous centra 41-45, precaudal centra 74-79, total centra 100-105 (Ref. 58446).

ຊີວະສາດ     ຄຳແປສັບ (ຕ.ຢ. epibenthic)

Possibly the most abundant living shark (Ref. 247). An inshore and offshore dogfish of the continental and insular shelf and upper slopes (Ref. 247, 11230). Usually near the bottom, but also in midwater and at the surface (Ref. 26346); occurs mainly between 10-200 m depth (Ref. 247). Males and gravid females usually found shallower than non-gravid females. Tolerates brackish water, often found in enclosed bays and estuaries. Reported to enter freshwater (Ref. 11980) but cannot survive there for more than a few hours (Ref. 247). Highly migratory species, used to be observed in large foraging schools with up to thousands of individuals, usually segregated by size and /or sex, with schools of large gravid females preferentially targeted by fisheries. Their latitudinal (north-south) and depth-related (nearshore-offshore) movements appear to be correlated with their preferred temperature (Ref. 247). Tagging experiments showed that populations in the northern North Sea and northwest Scotland made winter migrations to off Norway and summer migrations to Scotland (Ref. 88880, 88881). Transoceanic migrations recorded, but rare (Ref. 88864). Longevity in the northern Atlantic is about 35-50 years (Ref. 88882), but most live only 20-24 years (Ref. 88187). Growth is slow. At sexual maturity, males are 60-70 cm long, females 75-90 cm (Ref. 35388). Gestation period is 2 years (Ref. 36731). Ovoviviparous (Ref. 205). Feeds on a diversity of prey, ranging from comb jellyfish, squid, mackarel and herring to a wide array of benthic fishes, shrimps, crabs and even sea cucumbers (Ref. 93252). The only species of horned sharks that can inflict toxins with its tail. Detects weak electric fields generated by potential prey (Ref. 10311). Utilized for human consumption, liver oil, vitamins, sand paper, leather, fertilizer, etc. (Ref. 247, 27436). Eaten fried, broiled, and baked (Ref. 9988).

Life cycle and mating behavior ການຈະເລີນເຕັມໄວ | ການສືບພັນ | ການວາງໄຂ່ | ໄຂ່ | ຄວາມດົກຂອງໄຂ່ປາ | ຕົວອ່ອນ

Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Ovoviviparous, with litters of 1 to 21 young (Ref. 247, 88865). Mating probably occurs in winter. Gestation period of 18 to 24 months, longest known of all chondrichthyans (Ref. 26346). Size at birth 18-30 cm (Ref. 26346). In the northeast Atlantic, pups are born in winter, with size at birth about 26-28 cm (Ref. 88864). Sex ratio at birth is 1:1. Gravid females congregate in enclosed shallow bays to give birth (Ref. 247). The mother shark experiences a series of rhythmic contractions, just like in mammals, and the young are delivered head first. Larger older females have bigger litters with larger pups; a female with 100 cm TL carries on average 4 times as many embryos compared to a 70 cm female and the former have higher survival rates than those born to small females (Ref. 4856, 88869, 88883).

Main reference Upload your references | ເອກະສານອ້າງອີງ | ຜູ້ປະສານງານ : Compagno, Leonard J.V. | ຜູ້ຮ່ວມມື

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome: FAO. (Ref. 247)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Venomous (Ref. 4690)
Human uses

ການປະມົງ: ເປັນສີນຄ້າ; ຊະນິດປາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຫາເພື່ອເປັນເກມກິລາ: ແມ່ນ

ຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ

ເອກະສານອ້າງອີງ
ການລ້ຽງສັດນ້ຳ
ຂໍ້ມູນການລ້ຽງສັດນ້ຳ
ສາຍພັນ
ກຳມະພັນ
ຄວາມຖີ່ຂອງກຸ່ມຖ່າຍທອດພັນ
ການຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນຈາກພໍ່ແມ່ຫາລູກ
ພະຍາດ
ການປຸງແຕ່ງ
Mass conversion
ຜູ້ຮ່ວມມື
ຮູບ
Stamps, Coins
ສຽງ
ຫອຍມີພິດຊະນິດນຶ່ງທີ່ອາໄສໃນທະເລ
ຄວາມໄວ
ປະເພດການລອຍ
ເນື້ອທີ່ເຫືອກ
Otoliths
ສະໝອງ
ວິໄສທັດ

ເຄື່ອງມື

Special reports

Download XML

ແຫຼ່ງອີນເຕີເນັດ

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00282 (0.00231 - 0.00343), b=3.07 (3.01 - 3.13), based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ຊັ້ນເຂດຮ້ອນ (Ref. 69278):  4.4   ±0.4 se; Based on diet studies.
ຄວາມຢືດຢຸ່ນ (Ref. 69278):  ຕຳ່ຫຼາຍ, ປະຊາກອນຕຳ່ສຸດທີ່ໃຊ້ເວລາສອງເທົ່າຫຼາຍກວ່າ 14 ປີ (rm=0.034; K=0.03-0.07; tm=10-30; tmax=75; Fec=1).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (68 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.