More info | Plus d'info | Mais info FishBase

Scientific Names where Genus Equals Eulophias
n=3
 
No. Valid Name Author English Name
1.  Eulophias koreanus Kwun & Kim, 2012  
2.  Eulophias owashii Okada & Suzuki, 1954  
3.  Eulophias tanneri Smith, 1902  
Back to Search
Back to Top
cfm script by eagbayani, 25.06.03 ,  php script by mortiz, 23.06.10 ,  last modified by mortiz, 4:20 PM 23.06.10