More info | Plus d'info | Mais info FishBase

Scientific Names where Genus Equals Sarotherodon
n=13
 
No. Valid Name Author English Name
1.  Sarotherodon caroli (Holly, 1930) Fissi
2.  Sarotherodon caudomarginatus (Boulenger, 1916)  
3.  Sarotherodon galilaeus (Linnaeus, 1758) Mango tilapia
4.  Sarotherodon knauerae Neumann, Stiassny & Schliewen, 2011  
5.  Sarotherodon lamprechti Neumann, Stiassny & Schliewen, 2011  
6.  Sarotherodon linnellii (Lönnberg, 1903) Blackfin tilapia
7.  Sarotherodon lohbergeri (Holly, 1930) Keppi
8.  Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852 Blackchin tilapia
9.  Sarotherodon mvogoi (Thys van den Audenaerde, 1965)  
10.  Sarotherodon nigripinnis (Guichenot, 1861)  
11.  Sarotherodon occidentalis (Daget, 1962)  
12.  Sarotherodon steinbachi (Trewavas, 1962) Kululu
13.  Sarotherodon tournieri (Daget, 1965)  
Back to Search
Back to Top
cfm script by eagbayani, 25.06.03 ,  php script by mortiz, 23.06.10 ,  last modified by mortiz, 4:20 PM 23.06.10