More info | Plus d'info | Mais info FishBase

Scientific Names where Genus Equals Deuterodon
n=9
 
No. Valid Name Author English Name
1.  Deuterodon iguape Eigenmann, 1907  
2.  Deuterodon langei Travassos, 1957  
3.  Deuterodon longirostris (Steindachner, 1907)  
4.  Deuterodon parahybae Eigenmann, 1908  
5.  Deuterodon potaroensis Eigenmann, 1909  
6.  Deuterodon rosae (Steindachner, 1908)  
7.  Deuterodon singularis Lucena & Lucena, 1992  
8.  Deuterodon stigmaturus (Gomes, 1947)  
9.  Deuterodon supparis Lucena & Lucena, 1992  
Back to Search
Back to Top
cfm script by eagbayani, 25.06.03 ,  php script by mortiz, 23.06.10 ,  last modified by mortiz, 4:20 PM 23.06.10